Chào mừng

Có Gì Mới?

SF Connected (Chương trình SF Kết nối) hiện có một trang mạng mới. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc góp ý nào về SF Connected, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sfconnected@sfgov.org

Người nhận và nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp tại nhà của IHSS phải đăng ký Timesheets vào năm 2020. Bảng chấm công bằng giấy sẽ biến mất. Truy cập www.etimesheets.ihss.ca.gov để đăng ký hoặc để biết thêm thông tin gọi (415) 557-6200.

Bản Khảo sát về sự Hài lòng của Khách hàng đối với SF Connected

Bản Khảo sát SF Connected hiện đã kết thúc. Cuộc khảo sát sẽ mở lại vào mùa Xuân năm 2020. Chúng tôi đánh giá cao mọi nỗ lực và phúc đáp mà quý vị cung cấp thông qua bản khảo sát dưới đây.

englishChinese_finalspanishrussianvietnamese

Nguồn Thông Tin trên Máy Vi Tính

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về Đào tạo Trực tuyến Miễn phí; Truy cập Internet Chi phí Thấp; Máy vi tính Chi phí Thấp, Máy tính bảng và Điện thoại Thông minh; Đào tạo và Truy cập Công nghệ; hoặc Nguồn Truy cập, hãy làm theo các đường dẫn bên dưới.

Đào tạo Trực tuyến Miễn phí

Truy cập Internet Chi phí Thấp

Máy vi tính, Máy tính bảng và Điện thoại Thông minh Chi phí Thấp

Đào tạo và Truy cập Công nghệ

Nguồn Truy Cập

Các nguồn lực khác

  • Mahjong – Thể dục trí não
  • Typing.com – Học cách gõ
  • Lumosity – Rèn luyện não: Thử thách và cải thiện trí óc của bạn

Trung tâm Phúc lợi và Nguồn hỗ trợ của Ban Dịch vụ Người Cao Niên và Người Lớn

Trung tâm Phúc lợi và Nguồn hỗ trợ  sắp xếp hợp lý quyền truy cập vào các dịch vụ bằng cách cung cấp thông tin và kết nối với các dịch vụ có sẵn trên toàn Thành phố.  Hãy truy cập vào trang mạng tại đây.