Chào mừng

Có Gì Mới?

Bản Khảo sát về sự Hài lòng của Khách hàng đối với SF Connected

Khảo sát Kết nối SF hiện đã mở. Vui lòng hoàn thành và gửi bản khảo sát trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Chúng tôi đánh giá cao tất cả nỗ lực và phản hồi mà bạn cung cấp thông qua bản khảo sát dưới đây.

englishChinese_finalspanishrussianvietnamese

Tagalog icon

Nguồn Thông Tin trên Máy Vi Tính

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về Đào tạo Trực tuyến Miễn phí; Truy cập Internet Chi phí Thấp; Máy vi tính Chi phí Thấp, Máy tính bảng và Điện thoại Thông minh; Đào tạo và Truy cập Công nghệ; hoặc Nguồn Truy cập, hãy làm theo các đường dẫn bên dưới.

Đào tạo Trực tuyến Miễn phí

Truy cập Internet Chi phí Thấp

Máy vi tính, Máy tính bảng và Điện thoại Thông minh Chi phí Thấp

Đào tạo và Truy cập Công nghệ

Nguồn Truy Cập

Các nguồn lực khác

  • Mahjong – Thể dục trí não
  • Typing.com – Học cách gõ
  • Lumosity – Rèn luyện não: Thử thách và cải thiện trí óc của bạn

Trung tâm Phúc lợi và Nguồn hỗ trợ của Ban Dịch vụ Người Cao Niên và Người Lớn

Trung tâm Phúc lợi và Nguồn hỗ trợ  sắp xếp hợp lý quyền truy cập vào các dịch vụ bằng cách cung cấp thông tin và kết nối với các dịch vụ có sẵn trên toàn Thành phố.  Hãy truy cập vào trang mạng tại đây.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc góp ý nào về SF Connected, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sfconnected@sfgov.org