Chào mừng

Có Gì Mới?

Điều tra dân số: Điều tra dân số năm 2020 đang đến và tùy thuộc vào bạn để được tính và được lắng nghe. Khi bạn thực hiện Điều tra dân số, bạn sẽ giúp các trường học, bệnh viện, đường xá và các dịch vụ xã hội địa phương có được một phần công bằng của liên bang và đại diện chính trị giúp bạn và tất cả San Francisco.

Vào giữa tháng 3, các ngôi nhà trên cả nước sẽ bắt đầu nhận được lời mời hoàn thành Tổng điều tra dân số năm 2020. Khi thư mời đến, bạn nên trả lời qua điện thoại, qua thư hoặc trực tuyến tại https://my2020census.gov/

  • Census 2020 – Cục điều tra dân số Hoa Kỳ
  • sfcounts.org – Tìm hiểu thêm về cách thực hiện Điều tra dân số và lý do tại sao nó giúp bạn và cộng đồng của bạn.
  • Accessibility handout – Tổng điều tra dân số năm 2020 có thể truy cập được cho tất cả mọi người.
  • Census Questionnaire Assistance – Số điện thoại có sẵn cho công chúng để được hỗ trợ trong Tổng điều tra.

Bản Khảo sát về sự Hài lòng của Khách hàng đối với SF Connected

Bản Khảo sát SF Connected hiện đã kết thúc. Cuộc khảo sát sẽ mở lại vào mùa Xuân năm 2020. Chúng tôi đánh giá cao mọi nỗ lực và phúc đáp mà quý vị cung cấp thông qua bản khảo sát dưới đây.

englishChinese_finalspanishrussianvietnamese

IHSS e-Timesheets

Người nhận và nhà cung cấp dịch vụ trợ giúp tại nhà của IHSS phải đăng ký Timesheets vào năm 2020. Bảng chấm công bằng giấy sẽ biến mất. Truy cập www.etimesheets.ihss.ca.gov để đăng ký hoặc để biết thêm thông tin gọi (415) 557-6200.

Nguồn Thông Tin trên Máy Vi Tính

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về Đào tạo Trực tuyến Miễn phí; Truy cập Internet Chi phí Thấp; Máy vi tính Chi phí Thấp, Máy tính bảng và Điện thoại Thông minh; Đào tạo và Truy cập Công nghệ; hoặc Nguồn Truy cập, hãy làm theo các đường dẫn bên dưới.

Đào tạo Trực tuyến Miễn phí

Truy cập Internet Chi phí Thấp

Máy vi tính, Máy tính bảng và Điện thoại Thông minh Chi phí Thấp

Đào tạo và Truy cập Công nghệ

Nguồn Truy Cập

Các nguồn lực khác

  • Mahjong – Thể dục trí não
  • Typing.com – Học cách gõ
  • Lumosity – Rèn luyện não: Thử thách và cải thiện trí óc của bạn

Trung tâm Phúc lợi và Nguồn hỗ trợ của Ban Dịch vụ Người Cao Niên và Người Lớn

Trung tâm Phúc lợi và Nguồn hỗ trợ  sắp xếp hợp lý quyền truy cập vào các dịch vụ bằng cách cung cấp thông tin và kết nối với các dịch vụ có sẵn trên toàn Thành phố.  Hãy truy cập vào trang mạng tại đây.

 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc góp ý nào về SF Connected, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sfconnected@sfgov.org